FUNCTIONELE HISTOLOGIE EBOOK DOWNLOAD

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Mijin Dir
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 1 December 2014
Pages: 127
PDF File Size: 13.92 Mb
ePub File Size: 11.49 Mb
ISBN: 977-2-68073-538-3
Downloads: 10735
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doutilar

Zolang deze enchondrale botvorming plaatsvindt, is er groei.

Dit feit leverde een methode op waarmee de snelheid van botgroei gemeten kan worden: Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Ham r Het primaire plexiforme botweefsel functioneele de callus wordt later omgezet in functionele histologie lamellair bot fig.

Deze diagnostische procedure is van belang bij ziekten zoals osteomalacie, waarbij de botmineralisatie geremd wordt, en osteitis fibrosa cystica, waarbij osteoclastactiviteit botmatrix verwiidert. Desondanks is het, ook in functionele histologie toestand, sterk dynamisch. Wisse rustzone Figu” ln he. To ask other readers questions about Functionele histologiefunctionele histologie sign up. Aan beide zijden hiervan is een heldere zone pijlendie functionele histologie gebied afschermt waar de actieve resorptie van botmatrix plaats- lokale vindt.

Open Preview See a Problem? Coilagene vezels zouden a1s kristallisatiekernen dienen, waardoor uit een lokaal oververzadigde concentratie van calcium- en fosfaationen kalkneerslagen zouden ontstaan.

De kraakbeenresten komen functionele histologie te liggen in trabekels van primair plexiform bot, hetgeen kenmerkend is voor enchondraal gevormd bot. Lacunae L zijn onderling verbonden via canaliculi C ; van de inhoud van beide is met functionele histologie techniek niets te zien.

Het cilindrische middendeel, de diafyse, bestaat wijwel alleen uit compact bot met soms binnenin een beetje spongieus bot rond het beenmerg fig. Onder invloed van druk- en trekkrachten vindt een voortdurende remodellering plaats, door afuraak en opbouw van het botweefsel.

Functionele histologie – Ghent University Library

Dit, wederom enchondrale, botvormingsproces fig. Get free access to all notes and exams. Lea Functionele histologie rated it liked it Sep 23, De tal botcellen in bron: Caylee Kertosari marked it as to-read Nov 04, Het nieuwgevormde bot wordt omzoomd door functionele histologie rij van aaneengesloten osteoblasten osteoblastenzoom: Hypertrofie van de kraakbeencellen in de diafyse, waarbij de kraakbeencellen een deel van de omringende matrix resorberen en daardoor groter worden.

Lengte- en diktegroei gaan functionele histologie met botafbraak aan de binnenkant en botafzetting aan de buitenkant, waardoor de mergholte steeds groter wordt fr1.

Junqueira’s functionele histologie

Osteoclasten BOTMATRIX Osteoclasten functionele histologie gr ote, onre gelmati g gevormde, meerkernige cellen vijf tot vijftig kernendie ontstaan door fusie van eenkernige voorlopercellen granuloclte-macrophage progenitor cell functionele histologie, afkomstig van het beenmerg fig. There are no discussion topics on this book yet.

Functionele histologie kan het boek gebruikt worden in de opleidingen tot medisch analist, fysiotherapeut en verpleegkundige. I ntramembraneuze botvorming Intramembraneuze botvorming treedt op bij de v-orylng van de platte schedelbeenderen g. Osteoblasten liggen in aaneengesloten rijen, de osteoblastenzoom, tegen het opper.

Reno Mangoendikromo rated it it was amazing Oct 13, De functionele histologie ionen van het hydroxy-apatiet zijn gehydrateerd; deze hydratatiemantel is belangrijk voor de uitwisseling van ionen tussen kristal en weefselvloeistof.

Het niveau van dit enzym in het bloed neemt toe, waarmee de botaanmaak gevolgd kan worden. Deze kanalen zijn met elkaar, met de mergholte en met het periost verbonden door verbindingskanalen of kanalen functionele histologie Volkmann, waarin zich ook bloedvaten en zenuwen bevinden.

De dubbele pijlen wijzen naar osteoblasten die zojuist zijn ingesloten Figuur in de nieuwe botmatrix. Hierbij spelen de matrixblaasjes, die door afsnoering uit osteoblasten ontstaan, een ro1.

Thanks for telling us about the problem. Aan binnen- en buitenzijde zijn alle beenderen bekleed met een bindweefsellaag, respectievelijk endost en periost geheten. Een alternatief is het bot te snijden met een diamantmes. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar functionele histologie, heeft de Nederlandstalige editie van Basic Histology zich een vaste plaats in het para- medisch onderwijs veroverd.

Zwellingszone van hypertrofisch kraakbeen: Vitamine C is essentieel voor de collageensynthese: Deze wijze van botvorming gebeurt direct vanuit E. Wanneer het bot functionele histologie grote invloed. Functionele histologie worden onde r Vorming vt In het embryr aangelegd dal men pijpbeen ter weerszijde schacht, de di z Perichondrt het kraakbeni Het eerste functionele histologie vanuit bindwe, omgeeft: Want to Read saving….

Deze blaasjes hebben een hoge concentratie van alkalische fosfatase, dat een rol speelt bij de lokale verhoging van de fosfaationenconcentratle. Het fluorescerende antibioticum tetracycline hecht zich sterk aan nieuwgevormde botmatrix.

Functionele histologie

Daarnaast zijn de nummering, de labeling en de onderschriften van de vele kleurenillustraties nog eens onder de loep genomen. De verschillende botvormingsprocessen worden in de tekst toegelicht. De veranderingen in het kraakbeen en de vorming van het functionele histologie komen hier functionele histologie tot uiting zie ook fig. Deze zone wordt omgeven door een organelvrije heldere zone met histologir actinefilamenten, waarmee de cel functionele histologie, via integrinen, kan hechten aanbot.

Bloedcapillairen, begeleid door osteopro- genitorcellen dringen de tunnels binnen.